Giao tại Trạm y tế xã Nhơn Phong,, Xã Nhơn Phong, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngày giao: 26/06/2020 - 11:25:00

Tên sản phẩm: .

Mô tả: 7 kệ viếng.

Nội dung: 1/ "Tập thể Vì Lao Động Thành Kính Phân Ưu" 2/ "Tập Thể Nhân Kiệt Thành Kính Phân Ưu" 3/ "Ban Giám Đốc Công ty Nhân Kiệt Thành Kính Phân Ưu" 4/ "Nhân Kiệt - Team Hồ Chí Minh Thành Kính Phân Ưu" 5/ "Nhân Kiệt - Team Miền Trung Thành Kính Phân Ưu" 6/ "Nhân Kiệt - Team Bình Dương Thành Kính Phân Ưu" 7/ "Nhân Kiệt - Team Hà Nội Thành Kính Phân Ưu"

Địa chỉ: Trạm y tế xã Nhơn Phong,, Xã Nhơn Phong, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Bình luận
Đánh giá :

Tin liên quan

Câu hỏi thường gặp