kệ đứng viếng tang Giao tại 140/17 Tôn Thất Tùng,, Phường Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngày giao: 11/03/2020 - 13:00:00

Tên sản phẩm: kệ đứng viếng tang.

Mô tả: tự thiết kế. https://www.facebook.com/Shop-hoa-t%C6%B0%C6%A1i-B%E1%BB%93ng-S%C6%A1n-Ho%C3%A0i-Nh%C6%A1n-B%C3%ACnh-%C4%90%E1%BB%8Bnh-%C4%91i%E1%BB%87n-hoa-giao-t%E1%BA%ADn-nh%C3%A0-179384526229793/inbox/2649020631894170/?notif_id=1583900746000056&notif_t=page_message&mailbox_id=179384526229793&selected_item_id=100003587776611.

Nội dung: Đăng Huy (bạn Nhật Hạ) kính viếng

Địa chỉ: 140/17 Tôn Thất Tùng,, Phường Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Ghi chú: Chụp hình, liên hệ khách hàng trước khi giao

Bình luận
Đánh giá :

Tin liên quan

Câu hỏi thường gặp